Jubilare

25-jähriges Jubiläum

Marco Benke De Kleenebrooker Vröngde
Thomas Esser Pfundskerle
Hans-Peter Heimes Mirr maake mött
Reiner Herforth De jröne Jonges
André Kettnaker Reitercorps Kleinenbroich
Mike Leonardo Pfundskerle
Marco Vieten Pfundskerle
Richard Wermes Joode Jonges
Christoph Wiebracht Passiv
Manfred Wiebracht Passiv

40-jähriges Jubiläum

Heinz Baues Schluckspechte
Frank Büschgens Echte Vröngde
Josef Coenen Striithään
Uwe Drohen Zapp aan
Ralf Franken Lott jonn
Martin Grönewäller Flotte Jonges
Gerd Hübner Zapp aan
Heinz-Josef Hülser Flotte Jonges
Rolf Hülser Passiv
Hans-Bertram Juntermanns Passiv
Peter Möbius Echte Vröngde
Johannes Peschen Freiwild
Peter Peschen Freiwild
Hartmut Richardt Passiv
Klaus Staak Zapp aan
Emil Strunk Merr halde duer
Peter Valentin Passiv
Günter vorn Hüls Striithään

50-jähriges Jubiläum

Peter Kaumanns DJK Schützenzug
Wolfgang Möske Grenadierzug Eintracht
Hans-Theo Oerdinger Dat mot och

65-jähriges Jubiläum

Heinz Bienefeld Passiv

70-jähriges Jubiläum

Paul Ferfers Passiv